Ngân hàng                        Thông tin tài khoản

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Số tài khoản:0491000171168 
Chủ tài khoản:TRẦN VĂN TUẤN
Chi nhánh:THĂNG LONG
  •  
Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam
Số tài khoản:19031446008025
Chủ tài khoản:TRẦN VĂN TUẤN
Chi nhánh:HOÀNG QUỐC VIỆT
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Số tài khoản:104868888031
Chủ tài khoản:TRẦN VĂN TUẤN
Chi nhánh:NAM THĂNG LONG
  Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam 
Số tài khoản:                               1462205264501
Chủ tài khoản :                            TRẦN VĂN TUẤN
Chi nhánh :                                  TÂY ĐÔ
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Số tài khoản :                               21510002754308    Chủ tài khoản :                             TRẦN VĂN TUẤN
Chi nhánh :                                    BIDV CẦU GIẤY