1. Hướng dẫn tạo tài khoản taobao, 1688, aliwangwang
https://www.youtube.com/watch?v=LDGKr0U1nC8&t=21s

2. Hướng dẫn nhờ thanh toán hộ + cài địa chỉ mua hàng + mua hàng cơ bản 1688, taobao
+ trên 1688.com
https://www.youtube.com/watch?v=CyHnOLUM6MI&t=26s
+ trên taobao.com 
https://www.youtube.com/watch?v=-K-Swhj55eo&t=1s

3. Hướng dẫn check mã vận đơn đơn hàng + quản lý đơn hàng đã nhờ thanh toán hộ trên website : nhaphanght.com
https://www.youtube.com/watch?v=8rCwLsg7DvE&t=81s

4. Hướng dẫn đánh giá shop uy tín
https://nhaphanght.com/chuyen-muc/huong-dan-nang-cao/huong-dan-danh-gia-nha-cung-cap-uy-tin

5. Cài đặt phần mềm Aliwangwang chat với shop Trung Quốc
https://www.youtube.com/watch?v=cvXk78jbaDs

6. Tạo tài khoản trên website nhaphanght.com và mua hàng trung quốc 
Các bạn không muốn tốn nhiều thời gian để chọn lựa, mua hàng, mặc cả hay đau đầu vì khiếu nại shop thì hãy để  HT LOGISTICS mua hàng thay cho bạn nhé
link hướng dẫn : 
https://www.youtube.com/watch?v=y2gHfWVbgms